راهنمای بازیابی رمز ورود به سامانه از طریق پست الکترونیک

-برای بازیابی رمز باید شماره ملی و آدرس پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کرده اید را وارد نمایید .
- در صورت صحیح بودن شماره ملی و پست الکترونیک رمز جدید بصورت خودکار توسط سامانه تولید و به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد .
- اگر هنگام ثبت نام آدرس پست الکترونیک خود را در سامانه ثبت نکرده اید برای بازیابی رمز از طریق دریافت پیامک اینجا کلیک کنید.