مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده به عهده متقاضی است. به همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه، مدرک تحصیلی و در صورت داشتن گواهی دوره‌های آموزشی طی شده در روز مصاحبه الزامی است. از تکمیل و ارسال فرم تکراری خودداری فرمایید. جهت تعیین وقت مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد.