لطفا جهت آگاهی از فعالیت بنادر و تردد شناورها با شماره 0763111 تماس بگیرید.

اطلاعات تماس تعاونی شناورهای تندور بندرعباس

نشانی دفتر مرکزی:استان هرمزگان، بندرعباس، بلوار طالقانی، بندر شهید حقانی
تلفن تماس: 32237691 76 0098
تلفن همراه پشتیبان بلیت اینترنتی: 09378789877
تلفن همراه پشتیبان بلیت اینترنتی: 09354384409
پست الکترونیک پشتیبانی: Support@HamdTicket.ir
کد پستی: 7917613156

بندر شهید حقانی بندرعباس

جهت تردد مسافری از بندرعباس به قشم و بندرعباس به هرمز
تلفن اطلاعات بندر شهید حقانی: 3111

بندر شهید ذاکری قشم

جهت تردد مسافری از قشم به بندرعباس و قشم به هرمز
تلفن اطلاعات بندر شهید ذاکری قشم: 07635225536

بندر پل و بندر لافت

جهت تردد و حمل خودرو به جزیره قشم و بلعکس
تلفن اطلاعات بندر لافت: 07635252423

بندر هرمز

جهت تردد مسافری از جزیره هرمز به بندرعباس و از جزیره هرمز به جزیره قشم
تلفن تماس بندر هرمز: 07635323185

بندر کیش

جهت تردد مسافری و خودرو به جزیره کیش
شماره تماس بندر کیش: 07644422300
شماره تماس بندر چارک: 07644280544
شماره تماس بندر آفتاب: 09179945108

منطقه گردشگری هنگام

منطقه گردشگری هنگام در جزیره قشم قرار دارد.
شماره تماس: 09305975629

مرکز جستجو و نجات دریایی

تلفن مرکز جستجو و نجات دریایی: 1550